Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

TK Scratch JVK (Hra začíná)

nácvik společné sestavy, rozvíjení klíčových kompetencí, komunikace a spolupráce ve skupině

Kód 410703
Název TK Scratch JVK (Hra začíná)
Středisko Divišova
Místo konání DDM Teplická, Velký sál - 1.patro
Hlavní vedoucí Zoja Kohoutová
Věková skupina 13-15 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, vhodná obuv, pití
V ceně zahrnuto pronájem sálu,pedagog,startovné, odměny
Cena 1. pololetí 1150,- Kč
Datum zahájení 02.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání ÚT 17:00-18:30, ČT 18:00-19:00
Kontakt Zoja Kohoutová 604 147 840
Volná místa Poslední 3 místa