Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Střelba ze vzduchové pušky

- základní dovednosti při střelbě
- zásady bezpečnosti při střelbě
- zacházení se zbraní

Kód 410501
Název Střelba ze vzduchové pušky
Středisko Divišova
Místo konání Střelnice Děčín I
Hlavní vedoucí Jaroslav Ruffer
Věková skupina 9-15 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, přezůvky, více upřesní lektor
V ceně zahrnuto pronájem, lektoři, materiál
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 15:30-17:00
Kontakt Jaroslav Ruffer 723 086 843
Volná místa Volno