Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Mladý hasič - přípravka

Zájmový útvar kde se děti seznámí se základy hasičského sportu. Obsahem ZÚ je teoretická příprava (značky, uzle, ...), ale také praktické návštěvy hasičské stanice.

Kód 410505
Název Mladý hasič - přípravka
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - hasiči (č.23/24)
Hlavní vedoucí Václav Krejcárek
Věková skupina 4-6 let
Vybavení na kroužek přezuvky, pití, penál
V ceně zahrnuto lektor, nájem
Cena 1. pololetí 300,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 16:00-17:00
Volná místa Volno