Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Jóga pro dospělé (Drahuška)

základní pozice a cviky jógy,protažení těla,relaxační cviky

Kód 411601
Název Jóga pro dospělé (Drahuška)
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - sál 1
Hlavní vedoucí Drahomíra Pucholtová
Věková skupina 15-99 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení,karimatku,pití
V ceně zahrnuto pronájem,lektor
Jiná ujednání permanentka 500,-Kč/10 vstupů
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 09:00-10:30
Kontakt Zoja Kohoutová, 604 147 840
Volná místa Obsazeno