Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Cvičení pro děti

- procvičení hrubé a jemné motoriky
- cviky zaměřené na správné držení těla
- procvičení a protažení všech svalových skupin formou her
- cvičení s využitím pomůcek a sportovního nářadí
- rozvoj základních přirozených dovedností: chůze, běh, lezení, házení, skok, atd.
- lekce probíhají pod odborným vedením školené instruktorky

Kód 410507
Název Cvičení pro děti
Středisko Divišova
Místo konání Tělocvična ZŠ Na Stráni
Hlavní vedoucí Lenka Kučerová
Věková skupina 4-6 let
Vybavení na kroužek sportovní oděv a obuv, pití s cucáčkem
V ceně zahrnuto pronájem, odměny, pomůcky, lektoři
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Datum zahájení 06.10.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 15:30-16:30
Kontakt Zoja Kohoutová - 604 147 840
Volná místa Volno