Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

AT Kitten

Aerobikové a taneční sestavy s pompony, posilovací cviky,protahovací cviky

Kód 410901
Název AT Kitten
Středisko Divišova
Místo konání DDM Teplická, Velký sál - 1.patro
Hlavní vedoucí Ludmila Šperlová
Věková skupina 12-18 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení,pevná obuv, pití
V ceně zahrnuto sál,lektor,odměny, startovné
Cena 1. pololetí 1000,- Kč
Datum zahájení 06.09.2021
Datum ukončení 02.06.2022
Dny konání PO 18:00-19:00, ČT 18:00-20:00
Kontakt Zoja Kohoutová - vedoucí oddělení 604 147 840
Volná místa Obsazeno