Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Aerobik s Lídou

kondiční cvičení

Kód 410902
Název Aerobik s Lídou
Středisko Divišova
Místo konání DDM Teplická, Velký sál - 1.patro
Hlavní vedoucí Ludmila Šperlová
Věková skupina 15-99 let
Vybavení na kroužek sportovní oblečení, vhodná obuv, pití
V ceně zahrnuto pronájem sálu, lektor
Jiná ujednání permanentka 500,-/10 vstupů
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 19:00-20:00
Kontakt Zoja Kohoutová 604 147 840
Volná místa Volno