Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Výtvarný ateliér

Kód 410101
Název Výtvarný ateliér
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - výtvarna (č.16)
Hlavní vedoucí Markéta Macková
Věková skupina 6-15 let
Vybavení na kroužek přezůvky, penál
V ceně zahrnuto materiál, lektor, pronájem
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 14:50-16:20
Volná místa Volno