Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Dračí doupě

Nepočítačová hra s rozvojem fantazie
Členství po dohodě s lektorem, který vysvětlí podrobnosti a upřesní termíny jednotlivých herních sezení.

Kód 411102
Název Dračí doupě
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - výtvarna (č.16)
Hlavní vedoucí
Věková skupina 15-99 let
V ceně zahrnuto pronájem
Cena 1. pololetí 250,- Kč
Cena 2. pololetí 250,- Kč
Dny konání SO 14:00-20:00
Kontakt Martina Záhorová - 775 864 707
Volná místa Volno