Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Škola ROCKU - Bicí

*Škola ROCKU - Bicí* je nový hudební kroužek zaměřený na výuku hry na bicí soupravu.

Kód 210005
Název Škola ROCKU - Bicí
Středisko Březiny
Místo konání DDM Děčín - středisko Březiny
Hlavní vedoucí Jakub Málek
Věková skupina 6-19 let
V ceně zahrnuto nástroj, zkušebna, lektor
Jiná ujednání pro den a čas výuky se prosím informujte !!!
Cena 1. pololetí 800,- Kč
Cena 2. pololetí 800,- Kč
Cena rok 1600,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Kontakt Jan Murín - 721 026 765
Volná místa Přijímáme náhradníky