Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Branky, body, vteřiny

Sportovní kroužek zaměřený na všestrannost. Míčové sporty, gymnastika, atletika, plavání a další..

Kód 210010
Název Branky, body, vteřiny
Středisko Březiny
Místo konání ZŠ Kosmonautů
Hlavní vedoucí Jan Murín
Věková skupina 8-12 let
Vybavení na kroužek sporotvní oblečení
Jiná ujednání místo konání v ZŠ Březiny a dle info vedoucího
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Cena 2. pololetí 500,- Kč
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 04.10.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání PO 14:45-16:00
Volná místa Volno