Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Školička hry na klavír

Kód 210012
Název Školička hry na klavír
Středisko Březiny
Místo konání DDM Děčín - středisko Březiny
Hlavní vedoucí Bc. Petr Miško
Věková skupina 6-12 let
Jiná ujednání hodinové lekce - max dvojice do hodiny
Dny konání ST 13:00-17:00
Volná místa Poslední 2 místa