Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

TRALALANDO

Zpívání pro radost, určené lidem všech hlasových skupin a všeho věku.
Předchozí pěvecké zkušenosti jsou vítány, ovšem nejsou podmínkou.
Budeme se věnovat práci s hlasem a budeme si zpívat hlavně pro radost.
Pokusíme se připravit program na veřejné vystoupení.
Takže na tralalanou!

Kód 410611
Název TRALALANDO
Středisko Divišova
Místo konání DDM Divišova - hudebna (č.17)
Hlavní vedoucí Martina Záhorová
Věková skupina 15-99 let
Vybavení na kroužek tužka, desky na noty, přezůvky, chuť zpívat
V ceně zahrnuto notový materiál, místnost, lektor
Cena 1. pololetí 250,- Kč
Datum zahájení 05.10.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 17:30-18:30
Kontakt Martina Záhorová - 775 864 707
Volná místa Volno