Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Kompenzační cvičení

Gymnastika, strečink, akrobacie, reha cvičení, posilování

Kód 110528
Název Kompenzační cvičení
Středisko Teplická
Místo konání KS Centrum - Staré Město
Hlavní vedoucí Bc. Michaela Kučerová
Věková skupina 9-15 let
Cena 1. pololetí 450,- Kč
Cena 2. pololetí 450,- Kč
Cena rok 900,- Kč
Datum zahájení 27.09.2021
Datum ukončení 31.05.2021
Dny konání PO 15:00-16:00
Kontakt 604614081
Volná místa Volno