Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

TK Scratch děti začátečníci

určeno pro děti začátečníky

Kód 110707
Název TK Scratch děti začátečníci
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Oáza - sál v přízemí
Hlavní vedoucí Yveta Murínová
Věková skupina 7-10 let
Vybavení na kroužek vhodná obuv, pití
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Cena 2. pololetí 500,- Kč
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 17:00-18:00
Kontakt 775862626
Volná místa Volno