Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Keramika dospělí - pokročilí

Na keramice pro dospělé získáte nejen chuť tvořit, ale naučíte se zajímavé techniky a získáte inspiraci a nové nápady. Naučíte se řadu technik práce s keramickou hlínou, různé typy zdobení, pracovat s glazurami, využívat různé pomůcky. Při práci s keramickou hlínou můžete uplatnit vlastní invenci a výtvarné nápady. Nebo se nechat inspirovat. Práce s keramickou hlínou poskytuje prožitek z vyrábění a relaxaci.

Kód 210203
Název Keramika dospělí - pokročilí
Středisko Březiny
Místo konání DDM Děčín - středisko Březiny
Hlavní vedoucí Silvie Ludwigová
Věková skupina 18-99 let
Vybavení na kroužek Zástěra
V ceně zahrnuto Prostory, energie, výpaly, glazury, lektor.
Cena 1. pololetí 1225,- Kč
Cena 2. pololetí 1225,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 17:00-19:00
Volná místa Volno