Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Angličtina pro nejmenší

Kód 110401
Název Angličtina pro nejmenší
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Mateřské centrum - 1.patro
Hlavní vedoucí Anna Šourová
Věková skupina 4-6 let
V ceně zahrnuto Učební materiál
Cena 1. pololetí 500,- Kč
Cena 2. pololetí 500,- Kč
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 20.09.2021
Dny konání PO 17:00-18:00
Volná místa Poslední 2 místa