Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Keramika dospělí

Kód 110207
Název Keramika dospělí
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Keramika - přízemí
Hlavní vedoucí Blanka Poštová
Věková skupina 18-99 let
Cena 1. pololetí 1225,- Kč
Cena 2. pololetí 1225,- Kč
Cena rok 2450,- Kč
Datum zahájení 21.09.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 17:30-19:30
Volná místa Volno