Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Filmový klub

Kód 311102
Název Filmový klub
Středisko Boletice
Místo konání DDM Boletice, herna MC 1.patro
Hlavní vedoucí Jana Bauerová
Věková skupina 10-18 let
Vybavení na kroužek pantofle
Cena 1. pololetí 100,- Kč
Cena 2. pololetí 100,- Kč
Datum zahájení 23.09.2021
Datum ukončení 26.05.2022
Dny konání ČT 16:00-18:00
Kontakt Jana Bauerová - 777 468 073
Volná místa Volno