Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Plavání P-1

Plavání pro pokročilé děti. Kroužek tak navazuje na plavání (Z) začátečníků a začátečnic.

Kód 210514
Název Plavání P-1
Středisko Březiny
Místo konání Plavecká hala
Hlavní vedoucí Aneta Svatošová
Věková skupina 9-13 let
Vybavení na kroužek ručník, plavky, plavecké brýle
Cena 1. pololetí 750,- Kč
Cena 2. pololetí 750,- Kč
Cena rok 1500,- Kč
Dny konání ÚT 16:00-17:00
Volná místa Volno