Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Tancování s písničkou Verneřice

Kód 210703
Název Tancování s písničkou Verneřice
Středisko Březiny
Místo konání Verneřice
Hlavní vedoucí Jana Kukačková
Věková skupina 4-12 let
Cena 1. pololetí 300,- Kč
Cena 2. pololetí 300,- Kč
Datum zahájení 22.09.2021
Datum ukončení 01.06.2022
Dny konání ST 16:00-17:00
Volná místa Volno