Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Her Majesty

Her Majesty streetová skupina - platby probíhají přímo u lektora

Kód 110710
Název Her Majesty
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Oáza - sál v přízemí
Hlavní vedoucí Petra Zelenická
Věková skupina 6-10 let
Vybavení na kroužek sportovní obuv, pití
Cena 1. pololetí 2400,- Kč
Datum zahájení 05.10.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 16:30-17:30, ČT 16:30-17:30
Kontakt 777820492 Petra Zelenická
Volná místa Volno