Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Her Majesty

Her Majesty streetová skupina - platby probíhají přímo u lektora

Kód 110711
Název Her Majesty
Středisko Teplická
Místo konání DDM Teplická, Oáza - sál v přízemí
Hlavní vedoucí Petra Zelenická
Věková skupina 11-16 let
Vybavení na kroužek sportovní obuv, pití
Datum zahájení 05.10.2021
Datum ukončení 31.05.2022
Dny konání ÚT 17:30-19:00, ČT 17:30-19:00
Kontakt 777 820 492 PETRA ZELENICKÁ
Volná místa Volno