Soutěž programování - okresní kolo aktuální ročník

13.01.2020 Národní institut pro další vzdělávání,
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen „NIDV“)

Soutěž v programování

34. ročník 2019/2020
p r o p o z i c e
 
Soutěž v programování je pořádána pro žáky základních a středních škol v  kategoriích „Programování“, „Programování webu“ a „Programování mikrořadičů“. Řídí se organizačním řádem soutěže č. j. MŠMT-23 169/2016-1 z 1. 8. 2016.
  1. Kategorie:
Programování – žáci – určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Programování – mládež – určená pro žáky SŠ do 19 let včetně
Programování webu – určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně
  • Pozn: kategorie je rozdělena z hlediska zadání úloh na ZŠ (nepostupová) a SŠ (postupová), avšak v případě zájmu se žák ZŠ může účastnit zadání pro SŠ a bojovat tak o postup na kraj

Programování mikrořadičů – určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně
 
Pozn:
V kategorii „Programování”  je možné pro řešení úloh používat jakýkoliv běžně používaný programovací jazyk.
Kategorie „Programování webu” je zaměřena na použití frontendových technologií (HTML, CSS, JavaScript).
V kategorii „Programování mikrořadičů” soutěžící během krajského i ústředního kola používají vlastní hardware a vývojové
prostředí."
 
Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie programovací jazyky žáci), bodová  skupina 4.  Zařazeno  do programu. Excelence SŠ (kategorie  programovací jazyky mládež, programování webu),
bodová skupina 1. Kategorie Programování
mikrořadičů není do systému Excelence zařazena.

B. Termíny soutěžních kol:
okresní kolo                  9. března 2020 na ČVUT Děčín
krajská kola                  23. – 25. 4. 2020
ústřední kolo                 19. – 21.6 2020, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

C. Přihlášky do Okresního kola:
Zájemci o tuto soutěž se mohou do soutěže přihlásit sami (přes seznam krajských garantů – viz propozice), nebo prostřednictvím svého učitele informatiky. Učitel informatiky je povinen předat vyplněné přihlášky žáků písemně pořadateli okresního kola do 28. 2. 2020. Pokud není okresní kolo vyhlášeno, či je z důvodu malého počtu zájemců zrušeno, nahlásí zájemce přímo pořadateli krajského kola (viz příloha krajských organizátorů soutěže). Přihláška obsahuje jméno a příjmení, datum narození, název a adresu školy, třídu, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefon (nejlépe mobil) a soutěžní kategorii.

PŘIHLÁŠKA - přihláška - okresní kolo programování aktuální ročník soutěž mšmt 
ORGANIZAČNÍ ŘÁDorganizační řád Soutež v programovaní aktuální ročník okresní kolo 

D. Okresní kolo
Přihlášení zájemci obdrží pozvánku do okresního kola soutěže minimálně 10 dní před termínem konání. Úkoly pro okresní kolo připravuje a vyhodnocuje příslušná porota. Pro metodickou podporu (zejména tvorbu úloh pro okresní kolo) mohou okresní komise využít informační web sp.stv.cz.
V případě, že celkový počet přihlášených do okresního kola překročí technické kapacity organizátora, může tento omezit počet pozvaných účastníků z jednotlivých škol. Výsledkové listiny s úplným seznamem soutěžících pošle organizátor okresního kola organizátorovi krajského kola do 31. 3. 2019. Okresní kola garantují příslušná oddělení krajských úřadů.
 
Kontaktní organizátor pro okresní kolo: Miroslav Lochman, webmaster@ddmdecin.EU, mob.: 724 882 505, DDM Děčín