Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek 2020/21

19.11.2020 MŠMT vyhlašuje aktuálně některé soutěže distanční formou, jejich přehled naleznete v přiloženém dokumentu. Naši pracovníci, kteří mají některé soutěže na starosti, budou informovat svou standardní cestou o pořádání a organizaci dané soutěže a soutěžního kola. 

SaP 2020_21 Věstník MŠMT-2_13.pdf