Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

OAJ a ONJ 2021

14.12.2020 Školní kola jsou jako obvykle v režii samotných škol a termín konání si určí škola sama. Způsob, jakým budou olympiády pořádány, je popsán v přiložených propozicích a dokumentu v přílohách níže s názvem "Návod na organizaci soutěží distanční formou".

Termíny:
Co se týče termínů, lze bohužel nalézt nesrovnalosti mezi propozicemi, věstníkem a webem talentovani.cz. Po konzultaci s organizátorkou KK jsem domluvil a pro okres Děčín platí u NJ školní kolo do 31.1.2021. Okresní pak proběhne v únoru 2021 (přesný termín ještě není stanoven, dost možná bude mít každá kategorie jiné datum) a krajské kolo proběhne 18.3.2021.
Dle nové informace od pana Kuclera z 21.1.2021 došlo k aktualizaci a školní kola OK ONJ probíhají do konce února 2021. Okresní kolo pak musí proběhnout do konce března 2021.

*OLYMPIÁDA - NĚMECKÝ JAZYK  9.3.2021

**Dne nových informací z 18.2.2021 proběhne následné Krajské kolo ONJ 7.4.2021

Olympiáda z AJ se má řídit propozicemi, tudíž školní kolo musí proběhnout do konce února 2021, okresní do konce března 2021 (opět je možné, že každá kategorie proběhne v jiný termín a data ještě nejsou stanovena) a krajské proběhne 7.4.2021.

*OLYMPIÁDA - ANGLICKÝ JAZYK _ 23.3.2021

Kategorie:
Vypsány jsou všechny kategorie jako loni (viz přiložené propozice) kromě těch pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Tyto žáky není možné zařadit do vyhlášených kategorií uvedených soutěží!

Soutěžící:
Z kapacitních důvodů je omezen počet soutěžících v okresním kole na:

Angličtina
V každé kategorii je povolen jeden soutěžící z každé školy!

Němčina
V každé kategorii jsou povoleni dva soutěžící z každé školy.
 


Přihlášky do OK, které naleznete v příloze posílejte do 26.2. (AJ i NJ) elektronicky na e-mail matza@ddmdecin.eu nebo poštou na adresu:

Středisko DDM Divišova
Divišova 217/8
Děčín 4, 405 02

S pozdravem

Organizátor OK OAJ a ONJ pro okres Děčín

Bc. David Matza
DDM Děčín
605 380 399
 
Přílohy:
SCJ_propozice_2020_21 
Doporučení k pořádání olympiád 2021
OAJ, ONJ Přihláška do okresního kola 2021 
Návod na organizaci soutěží distanční formou