Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Dějepisná olympiáda a Olympiáda v českém jazyce

01.01.2021 Informace ke konání olympiád v českém jazyce a dějepise, jsou s ohledem na situaci směřovány přímo na školy.
Konání olympiád je řešeno distančně.
Termín Dějepisné olympiády: 19. 1. 2021
Termín Olympiády v českém jazyce: 28.1.2021
Kontaktní osoba: Martina Záhorová - telefon 775 864 707, e-mail: divisova@ddmdecin.eu