Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Okresní kolo matematické olympiády kat. Z6 | Z7 | Z8

18.03.2021 Okresní kolo matematické olympiády kategorií Z6, Z7 a Z8 se bude konat ve středu 31.března 2021 od 8:30 do 10:30h distančním způsobem.
Příhláška do okresního kola matematické olympiády kategorie Z6 

Příhláška do okresního kola matematické olympiády kategorie Z7 

Příhláška do okresního kola matematické olympiády kategorie Z8 


Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail murin@ddmdecin.eu, nejpozději však do úterý 23. března do 20h.