Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Sportovní den

Prezentace sportovních oddílů a klubů včetně DDM Děčín na Mariánské louce v Děčíně. Děti si mohou vyzkoušet v tento den všechny nabízené a dostupné sporty v našem městě a možná si vybrat pro sebe ten pravý, kterému se budou dále věnovat. V nabídce bude například atletika (pohybová gramotnost), fotbal, florbal, házená, DDM Děčín, taneční sport, TJ Sokol, hokejbal a další.

Kód 110529
Název Sportovní den
Termín konání 19.09.2021 14:00 - 17:00
Místo konání Mariánská louka, Děčín
Hlavní vedoucí Ing. Tomáš Štěpánek
Věková skupina 0-99 let
Sraz účastníků na Mariánské louce, Děčín