Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Děčínská Kotva 2020-2021

Soutěžní výstava plastikových modelů.

Propozice:
Termín konání: 9.ŘÍJNA 2021
Místo konání: DDM Děčín – Teplická, za podpory statutárního města Děčína
Pořadatel: Plastik Model Klub 95 Děčín -Ústí nad/L ve spolupráci s DDM Děčín Soutěžní kategorie: I.a, Ib, Ic, Id, II.a+II.b, II.c, Dioráma, Lodě, Figury
Senioři, kadeti a žáci
Specielní kategorie:
K-1-Dopravní letadla 1:144 a civilní letadla
K--2Děčínská kotva – plováková, člunková a námořní letadla
K-3-Memoriál Vladislava Hofmana – lodě
K-4. Letadla Latinské Ameriky
K-5 Civilní automobily
K-6 Memoriál Rudolfa Matury – Letadla z období I. světové války
K-7 Display letadla a akrobatická
K-8 Nostalgia Cup –Letadla ze starých stavebnic Kovozávody,Revell Airfix,Frog,Novo Směr Letadla z krabičky bez použití komerčních doplňků
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit málo obsazené kategorie
Startovné: 50,- Kč za modeláře
Proxy povoleno max 2 modely
Vstupné: dobrovolné
Žáci a kadeti zdarma.
Časový program
9:00-10:00- Přejímka modelů
10:00- 13:30 bodování
14:00 Vyhlášení výsledků
Sponzorem memoriálu je firma Eduard.
,MK model a Dřevěné podstavce
Vítězové obdrží ceny
V hlavních kategoriích poháry.
Soutěž hodnotí porota vybraná z účastníků formou líbí/nelíbí.
Organizaci zajišťují členové PMK 95 Děčín-Ústí n/L
Burza modelů
Občerstvení zajišťuji Kučerovi
Navigace: 50°46'33.315"N, 14°11'47.498"E
Tel: 704 775 204 Šreiber
725 020 710 Svoboda
sreiber@seznam.cz, znena@centrum.cz
Na vaši účast se těší členové PMK 95
Jiří Šreiber – Ředitel soutěže

Kód 110301
Název Děčínská Kotva 2020-2021
Termín konání 09.10.2021 10:00 - 14:00
Místo konání DDM Teplická, Velký sál - 1.patro
Hlavní vedoucí Zdeněk Svoboda
Věková skupina 0-99 let