Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

LT Falcon 2021 srpen – 4.den

06.08.2021

LT Falcon 2021 srpen – 4.den

Sluníčko konečně vysvitlo a snad chvíli vydrží. Dopoledne mají oddíly vlastní program plus výrobu kostýmů, odpoledne nás čeká Kchůl bludiště a stopovací hra, večer pak Netradiční olympiáda s oblíbenými disciplínami jako skok do šířky, hod za roh, holinkokop apod. Morálka v táboře je dobrá, zdravotní problémy nejsou. Zatím leží v boxu na odeslání celé čtyři dopisy :). Některé oddíly konečně přicházejí na to, že by nebylo na škodu vypotit denní modlitbu pro některého boha a umístit ji do svatyně, neb jim může přinést dar v podobě bonusů do her. Prvním bohem, který získal od oddílů, tedy oddílu 1, modlitbu byl Poseidon, vládce moří. Jako odměnu získaly děti kouzelné sardinky, po jejichž konzumaci získají trojnásobný počet uctívačů získaných za umístění v dnešní hře. Zeus

Foto/video zde: https://www.zonerama.com/ddmdecin/Album/7493841