Novinky

24.09.2021 COVID opatření DDM Děčín

Je nezbytné, aby všichni účastníci zájmového vzdělávání dodržovali tato hygienická opatření: 1) Do DDM je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění 2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí) 3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do DDM omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci) 4) Dodržování rozestupů

Duhový závod 2021

12.09.2021

Duhový závod je pro všechny věkové kategorie.

200m pro děti ve věku 4-6let

500m pro děti ve věku 7-10let

1km pro děti ve věku 11-15let

3km pro starší 16let

Startovné za dětský závod činí 100,- a za hlavní 150,-. Určitě se ptáte, co startovné obsahuje, tak zde odpověď: Čip pro časomíru, závodní tričko a sáček s barevným prachem.

Běh má příznivé účinky na psychiku, rozvíjí koordinaci pohybu, rozvíjí sílu v nohách. To má pak kladný vliv i na to, že svaly musí vzájemně začít spolupracovat jinak než jsou navyklé, zapojují se jiné nervové synapse.

Cílem akce je běžecký závod pro všechny věkové kategorie s barevnými bombami po trase běhu. 

Pojďte si s námi užít barevné nedělní dopoledne 12.9.2021 na Smetanovo nábřeží.