Projekty

Logo Evropské unie k projektu Duhové aktivity DDM
 
Realizujeme projekt „Duhové aktivity v DDM“ r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009814 a šablony 2VI/4,6,7,9,12,13,14,15 a 16